Realizuj zlecenie w ramach refundacji NFZ

Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości lub pytania, bądź nie wiesz czy Twój przypadek kwalifikuje się do refundacji i w jakim stopniu przysługuje Ci dofinansowanie na potrzebny sprzęt lub produkty, skontaktuj się z naszym specjalistą, który indywidualnie udzieli Ci porady i przedstawi możliwości pozyskania dodatkowych środków z NFZ, PFRON, PCPR lub fundacji i instytucji oferujących takie zapomogi.

Podaj swój numer telefonu, oddzwonimy we wskazanym przez Ciebie terminie.


Jak i gdzie uzyskać dofinansowanie i refundację na sprzęt ortopedyczny i rehabilitacyjny

Dowiedz się o świadczeniach finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia na zakup wyrobów medycznych lub środków pomocniczych.

Sprawdź, jak i skąd pozyskać środki na dofinansowanie sprzętu i produktów ortopedycznych i rehabilitacyjnych.

Kod NFZ wyrobu medycznego:

M.06.01

Kod NFZ wyrobu medycznego: M.06.01.00 dorośli / M.06.01.01 dzieci

Nazwa:

Wkładki ortopedyczne na zamówienie wraz z badaniem rozmieszczenia nacisków na podeszwowej stronie stóp, zarówno w warunkach statycznych jak i dynamicznych

Limit finansowania:

 • 250 zł za parę

Kwota dofinansowania NFZ:

 • 90%

Okres użytkowania:

raz na rok

Kryteria przyznawania:

pacjenci z cukrzycą:

 • z zespołem stopy niedokrwiennej lub neuropatycznej lub
 • z deformacjami stóp, lub
 • z występowaniem modzeli lub nagniotków w części podeszwowej stopy, lub
 • w profilaktyce rozwinięcia wtórnego zespołu stopy cukrzycowej

– z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w M.01.01

Kto może wystawić zlecenie NFZ na ten kod?

 • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej
 • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie dermatologii i wenerologii
 • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie diabetologii
 • Specjalista w dziedzinie fizjoterapii
 • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie medycynie rodzinnej
 • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie ortopedii i traumatologii lub chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii urazowo ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu
 • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu
 • Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej
 • Pielęgniarka lub położna

NASZA OFERTA

Produkty podlegające refundacji:

Brak wyników.