SOFMED

Poradnik refundacyjny

Refundacja NFZ

Z tego poradnika dowiecie się o świadczeniach finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia na zakup wyrobów medycznych lub środków pomocniczych. Doradzimy jak i skąd pozyskać środki na dofinansowanie sprzętu i produktów ortopedycznych i rehabilitacyjnych.

Przybliżymy również zagadnienia związane z dofinansowaniem ze środków PFRON (PCPR/MOPR).

Czym jest refundacja NFZ i komu przysługuje?

Refundacja NFZ to pokrycie przez Narodowy Fundusz Zdrowia części lub całości poniesionych przez Pacjenta kosztów zakupu określonego wyrobu medycznego. Każdy ubezpieczony w ramach ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego w ZUS ma prawo otrzymać refundację NFZ na sprzęt medyczny, rehabilitacyjny, ortopedyczny, a także środki pomocnicze. O refundację mogą starać się zarówno pacjenci NFZ, jak i Ci korzystający z wizyty lekarskiej w gabinetach komercyjnych, w ramach prywatnej wizyty.

Szczegółowa lista przedmiotów oraz zasady przyznawania refundacji w ramach NFZ zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 roku (Dz. U. 2019 poz. 1267 z późn. zm.) w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Dodatkowo Pacjenci mogą również skorzystać z dopłaty ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) znajdujących się w Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie.

Warto wiedzieć ….

Zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne może wystawić tylko lekarz do tego uprawniony w ramach wizyty lekarskiej refundowanej z NFZ lub prywatnej, a także zdalnie w ramach teleporady (telefonicznej porady). W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną i ograniczeniami Narodowy Fundusz Zdrowia umożliwia wystawianie lekarzom rodzinnym oraz lekarzom specjalistom zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne w ramach telefonicznej porady (Zapoznaj się z oficjalnym komunikatem NFZ). Do realizacji zlecenia i odbioru sprzętu potrzebujesz tylko numeru zlecenia i PESEL. Jeśli osoba wypisująca wniosek nie dokona weryfikacji zlecenia, czyli nie nada numeru zlecenia, jako sklep medyczny mający podpisaną umowę z NFZ, możemy to zrobić za Ciebie. Wystarczy, że wyślesz nam skan/zdjęcie dokumentu i gotowe! Pomożemy Ci dobrać produkt, dopasować odpowiedni rozmiar, a następnie wydamy go w naszym sklepie stacjonarnym. Obecnie każdy lekarz, który posiada prawo wykonywania zawodu może wystawiać zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne. Co więcej, nie musi mieć podpisanej umowy z NFZ.

Zlecenia na niektóre podstawowe produkty medyczne mogą być wystawione przez lekarzy rodzinnych (lekarz podstawowej opieki medycznej – POZ) w trakcie wizyty w gabinecie lub zdalnie, za pośrednictwem teleporady. Do tych produktów zaliczają się m.in:

 • Standardowe ręczne wózki inwalidzkie stalowe (kod NFZ P.127)
 • Balkoniki, chodziki lub podpórki (kod NFZ P.123)
 • Materace przeciwodleżynowe (kod NFZ P.117)
 • Poduszki przeciwodleżynowe (kod NFZ P.116)
 • Trójnogi lub czwórnogi (kod NFZ P.121)
 • Kule (kod NFZ P.118)
 • Pieluchomajtki, wkładki, cewniki oraz worki, czyli produkty jednorazowe powinien zlecić lekarz podstawowej opieki medycznej (POZ) lub położna, czy też pielęgniarka z uprawnieniami, ewentualnie lekarz posiadający specjalizację w jednej z następujących dziedzin: chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, chirurgii onkologicznej, onkologii klinicznej lub chemioterapii nowotworów, geriatra, ginekolog onkologiczny, itp.

Należy przy tym pamiętać, że w przypadku określonych specjalistycznych wyrobów medycznych, zlecenie musi być wystawione przez lekarza z określoną specjalizacją w trakcie wizyty w gabinecie lub zdalnie, za pośrednictwem teleporady. Dotyczy to wskazanych niżej produktów:

 • Ortezy i stabilizatory, wózki inwalidzkie aluminiowe (kod NFZ P.129) oraz specjalne (kod NFZ P.130), pionizatory i inne specjalistyczne sprzęty powinien zlecić lekarz posiadający specjalizację w jednej z następujących dziedzin: ortopedii, traumatologii, chirurgii ortopedycznej, chirurgii urazowo-ortopedycznej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, neurochirurgii lub neurochirurgii i neurotraumatologii, chirurgii ogólnej, neurologii, neurologii dziecięcej, reumatologii, chirurgii dziecięcej, chirurgii onkologicznej lub rehabilitacji medycznej

Całkowity i bardziej szczegółowy spis lekarzy mogących wystawić zlecenie lekarskie na zaopatrzenie w wyroby medyczne zawiera Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 roku.

Od 1 stycznia 2020 roku działa internetowy system online e-potwierdzenia zlecenia NFZ, dzięki któremu lekarze wystawiając zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne lub środki pomocnicze automatycznie potwierdzają prawo do świadczeń już na etapie wizyty lekarskiej, bądź za pośrednictwem telefonicznej porady z Pacjentem. Jego stworzeniu przyświecał cel: ułatwić pacjentom realizację wniosków na wyroby medyczne. W nowym systemie Pacjent nie musi już samodzielnie odwiedzać oddziału NFZ, aby potwierdzać zlecenie uprzednio wystawione przez lekarza. Obecnie wystarczy jedynie wizyta u lekarza specjalisty lub telefoniczna porada z lekarzem rodzinnym (POZ), który od razu wystawi gotowy do realizacji w wybranym sklepie medycznym dokument bez konieczności wizyty w oddziale NFZ.

Wyjątkiem mogą być wizyty domowe lub problemy informatyczne, gdy lekarz nie ma możliwości bezpośredniego pobrania danych z systemu NFZ. W tym wyjątkowym przypadku to Pacjent powinien osobiście wybrać się do oddziału NFZ w celu potwierdzenia zlecenia i przyznania mu refundacji lub skorzystać z pomocy naszego sklepu medycznego w rozwiązaniu tego problemu i zdalnej weryfikacji otrzymanego wniosku. Jeśli osoba wypisująca wniosek (np. lekarz) nie dokona weryfikacji zlecenia, czyli nie nada unikalnego numeru identyfikacji zlecenia, SOFMED jako sklep medyczny mający podpisaną umowę z NFZ, może to zrobić za Ciebie. Wystarczy, że wyślesz nam skan/zdjęcie dokumentu i gotowe! Pomożemy Ci dobrać produkt, dopasować odpowiedni rozmiar, a następnie wydamy go w naszym sklepie stacjonarnym.

Ostatnim krokiem w realizacji zlecenia NFZ jest wizyta w wybranym sklepie medycznym posiadającym podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia i zrealizowanie otrzymanego wniosku. Jako sklep medyczny RefundacjaOnline.pl umożliwiamy Pacjentom posiadającym zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne realizację wniosków NFZ.

Do wyrobów medycznych refundowanych przez NFZ zaliczają się:

 • Produkty ortopedyczne – produkty wykorzystywane przy zaopatrzeniu kontuzjowanych części ciała. Głównie stosowane przy urazach i złamaniach, ale znajdują także zastosowanie u osób z niepełnosprawnościami (kiedy konieczne jest nadanie prawidłowego wzorca ruchu lub korekcja nieprawidłowości w budowie ciała). Zaliczają się do nich: stabilizatory, ortezy, sznurówki, kołnierze, opaski uciskowe, itp.
 • Sprzęt rehabilitacyjny – przyrządy i urządzenia wspierające funkcjonowanie i rehabilitację osób chorych i niepełnosprawnych. Należą do nich m.in. wózki inwalidzkie, balkoniki, chodziki, podpórki, kule, pionizatory oraz foteliki rehabilitacyjne.
 • Środki pomocnicze – produkty, które ułatwiają, a niekiedy nawet umożliwiają osobom niepełnosprawnym funkcjonowanie w społeczeństwie. Pełnią zadanie codziennej pomocy. Do tej kategorii zaliczają się pieluchomajtki, cewniki, worki na mocz, produkty stomijne oraz materace przeciwodleżynowe.

Od stycznia 2020 r. działa system e-potwierdzenia zlecenia. Jego stworzeniu przyświecał cel: ułatwić pacjentom realizację wniosków na wyroby medyczne.

W nowym systemie, pacjent nie musi już regularnie odwiedzać oddziału NFZ, aby zrealizować wystawione zlecenie. Od teraz wystarczy wizyta u lekarza, który od razu wystawi gotowy do realizacji dokument z pieczątką i podpisem, z którym można udać się bezpośrednio do punktu świadczącego usługi w ramach NFZ. Zlecenie będzie mógł wystawić również dowolny oddział NFZ (tylko wtedy kiedy lekarz nie będzie mógł tego zrobić). Zlecenia wystawione w 2019 roku są ważne do końca 2020 roku. Po tym terminie nie będzie już możliwa ich realizacja. Zlecenia na starych drukach i zasadach będą wystawiane jedynie do 31 marca 2020 roku.

Zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne wystawione przez uprawnioną do tego osobę w dużym stopniu determinuje stopień uzyskanej refundacji. Pacjent ma prawo dokonać wyboru najbardziej odpowiedniego i najbardziej dopasowanego do siebie produktu, jednak wartość refundacji jest stała i w zależności od kodu NFZ na wybrany produkt wynosi 70% lub 100% limitu określonego w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia.

Dla przykładu limit dofinansowania na wózek inwalidzki może wynosić 100%, czyli 600 zł w przypadku standardowego wózka inwalidzkiego stalowego (kod NFZ P.127), 1700 zł dla wózka inwalidzkiego aluminiowego (kod NFZ P.129) lub 3000 zł w przypadku wózka inwalidzkiego specjalnego (kod NFZ P.130), natomiast na balkonik, chodzik lub podpórkę (kod NFZ P.123) limit wynosi już tylko 70% z kwoty 240 zł. Ortezy i stabilizatory dla osób dorosłych refundowane są w 90%, a dla dzieci do 18 roku życia w 100%.

Częstotliwość ubiegania się o następny produkt w ramach tego samego kodu refundacyjnego również ustalona jest przez Ministerstwo Zdrowia. Przykładowo dla wózka inwalidzkiego okres ten wynosi 4 lata, a w przypadku balkonika rehabilitacyjnego wynosi już 5 lat.

Pacjenci, którzy potrzebują nowego produktu w krótszym terminie, również mają szansę na uzyskanie refundacji z NFZ. Rozporządzenie dopuszcza ubieganie się o sprzęt w przyspieszonym trybie, po odpowiedniej argumentacji. Dla przykładu, jeżeli dziecko wyrosło z wózka lub jeśli wózek nie spełnia już oczekiwań, lub w przypadku jeśli stan pacjenta pogorszył się, bądź poprawił na tyle, że potrzebuje mniej lub bardziej specjalistycznego produktu.

Taka argumentacja poparta odpowiednią opinią lekarską przyczynią się do pozytywnego rozpatrzenia prośby. Warto zaznaczyć, iż pacjenci posiadający orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (tzw. I grupa) w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 roku w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, uprawnieni są do otrzymania wyrobu medycznego do wysokości limitu wg wskazań medycznych, bez uwzględniania okresów użytkowania. Oznacza to, że Pacjenci uwzględnieni w tej grupie mogą starać się o wydanie nowego sprzętu medycznego częściej niż jeden raz w okresie jego użytkowania.

Nieco inaczej wygląda refundacja w przypadku produktów pomocniczych, takich jak: pieluchomajtki, stomia, cewniki lub worki. Dla tych produktów lekarz POZ wystawia zlecenie na comiesięczne zaopatrzenie, obejmujące maksymalnie 12 miesięcy. Można je zrealizować częściowo wg swojego uznania na dany miesiąc lub w przód. Nie ma możliwości realizacji zlecenia za minione miesiące.

Zadzwoń lub napisz i dowiedz się w jaki sposób możesz uzyskać refundację

Dodatkowe źródła dofinansowania z MOPR i PCPR

O dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności. Istnieje kilka programów z których można uzyskać pomoc finansową.

Pacjenci ubiegający się o dodatkowe środki mogą skorzystać z dofinansowania na łóżka rehabilitacyjne, fotele pionizujące, podnośniki, czy też rowerki dla osób niepełnosprawnych. Można starać się również o zwrot poniesionych kosztów przy zakupie wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie z NFZ.

Szczegóły wsparcia ze środków PFRON można zaleźć na stronie: pfron.org.pl. W zakładce SOW/Informator/Osoby niepełnosprawne znajdują się informacje na temat programów dofinansowujących, a także jakie należy złożyć dokumenty i jakie warunki trzeba spełnić, aby przystąpić do danego programu.

Kolejnym programem finansowanym przez PFRON jest Program Aktywny Samorząd, z którego można uzyskać dofinansowanie na zakup wózków elektrycznych, skuterów lub fotelików rehabilitacyjnych samochodowych. Z założenia jest to jednak program, który przede wszystkim ma pomóc pacjentom niepełnosprawnym powrócić do aktywności w społeczeństwie lub polepszyć jego obecne warunki, dlatego też nie każdy spełni warunki kwalifikacji do programu.