Realizuj zlecenie w ramach refundacji NFZ

Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości lub pytania, bądź nie wiesz czy Twój przypadek kwalifikuje się do refundacji i w jakim stopniu przysługuje Ci dofinansowanie na potrzebny sprzęt lub produkty, skontaktuj się z naszym specjalistą, który indywidualnie udzieli Ci porady i przedstawi możliwości pozyskania dodatkowych środków z NFZ, PFRON, PCPR lub fundacji i instytucji oferujących takie zapomogi.

Podaj swój numer telefonu, oddzwonimy we wskazanym przez Ciebie terminie.


Jak i gdzie uzyskać dofinansowanie i refundację na sprzęt ortopedyczny i rehabilitacyjny

Dowiedz się o świadczeniach finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia na zakup wyrobów medycznych lub środków pomocniczych.

Sprawdź, jak i skąd pozyskać środki na dofinansowanie sprzętu i produktów ortopedycznych i rehabilitacyjnych.

Kod NFZ wyrobu medycznego:

N.15.01

Kod NFZ wyrobu medycznego: N.15.01

Nazwa:

Rękaw kompresyjny okrągłodziany produkowany seryjnie z uciskiem do 22 mmHg z minimum 6-miesięczną gwarancją producenta na niezmienność wartości ucisku do 2 szt.

Limit finansowania:

 • 120 zł za sztukę
 • 150 zł za sztukę z półrękawiczką

Kwota dofinansowania NFZ:

90%

Kryteria przyznawania:

grupy wysokiego ryzyka po limfadenektomii pachowej ALND lub biopsji węzła wartowniczego SLNB wraz z późniejszą radioterapią

Okres użytkowania:

raz na 6 miesięcy

Kto może wystawić zlecenie NFZ na ten kod?

 • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie angiologii
 • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii naczyniowej
 • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii onkologicznej
 • Fizjoterapeuta
 • Specjalista w dziedzinie fizjoterapii
 • Lekarz spełniający wymagania do wykonywania świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej
 • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie medycyny rodzinnej
 • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie onkologii klinicznej lub chemioterapii nowotworów
 • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu
 • Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej

NASZA OFERTA

Produkty podlegające refundacji:

Brak wyników.